Koronatilskudd og informasjon om koronasituasjonen

Mange bedrifter er fortsatt hardt rammet av koronasituasjonen og mange har fortsatt behov for tilskudd for å klare seg gjennom denne situasjonen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ekstraordinære tilskudd til kommunale næringsfond, for å sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Dette tilskuddet kan bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke på.

For å søke på disse midlene må man gå gjennom regionalforvalting.no. For å søke på Sunndal kommune sitt tilskudd, gå hit. 

Spørsmål om ordningen og søknad, rettes til mette@suns.no.

For generell informasjon om koronasituasjonen, gå inn på https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Ta gjerne kontakt med oss i SUNS om du har spørsmål!