Koronakrisen – tiltak for bedrifter

Stortinget har vedtatt en rekke tiltak for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon. Dette er de viktigste:

  • Permitterte er sikret lønn i 20 dager. Arbeidsgiver betaler de to første. Staten betaler de 18 påfølgende.
  • Arbeidsgiverperioden for sykepenger og omsorgspenger er redusert til 3 dager. Deretter tar staten over. Omsorgspenger gjelder bla. foreldre som er hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere: Etter 17 dager uten inntekt kan du få 80 prosent av inntekten din fra Nav. Og du har rett på sykepenger og omsorgspenger.
  • Lærlinger som mister lærlingplassen, er sikret lønn.
  • Bankene har fått utvidede rammer for å møte krisen.