Kompensasjonsordningen for næringslivet

Kompensasjonsordningen gir virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet en økonomisk kompensasjon. Målet er at næringslivet i størst mulig grad unngår konkurser og kommer seg raskere opp igjen når krisen er over.

Foretak som er pålagt å stenge av staten kan ved omsetningsfall på mer enn 20 % i mars og over 30% i april og mai, få dekt andel av faste uunngåelige kostnader med inntil 90 %

Bedrifter som ikke er pålagt å stenge kan ved omsetningsfall på mer enn 20 % i mars og over 30% i april og mai, få dekt andel av faste uunngåelige kostnader med inntil 80 % (minus egenandel kr 10 000,-).

Søknadsprosessen startes i kompensasjonsordning.no

For at det skal bli lett å fylle ut søknadsskjemaet, bør du finne frem før du søker:

Tall for måneden du søker tilskudd:

  • Faste, unngåelig kostnader for måneden du søker tilskudd (mer info se kompensasjonsordning.no)
  • Omsetning for måneden du søker tilskudd

Tall for disse tidligere periodene:

  • Omsetning for tilsvarende måned i 2019.
  • Omsetning for januar og februar 2019
  • Omsetning for januar og februar 2020

Hvis foretaket ikke var etablert i mars 2019, trenger du kun tall for 2020.

kompensasjonsordning.no finner du mye nyttig informasjon, hjelp og veiledning i fbm. søknadsprosessen.
Foretak som benytter regnskapsfører kan søke bistand hos sin regnskapsfører i søknadsprosessen.