Kompensasjonsmidler for covid-19

Sunndal kommune har mottatt midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Sunndal kommune har fått tildelt 639 929,- kr.

Hvis bedriften din er hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, er det bare å søke om koronastøtte. Søknadsfristen er allerede 25. april.

For informasjon om hvilke kriterier som gjelder for å kunne søke og hva som skal med i søknaden, samt hvor søknaden skal sendes, se Sunndal kommune sine sider her.

Sunndal kommune ønsker å få satt disse pengene i arbeid så fort som mulig og at de som trenger det mest, får hjelp. Bedriftene oppfordres derfor om å søke.

Spørsmål om ordningen rettes til plansjef Anne Guri Aase.

I tillegg til disse midlene er det fortsatt mulig å søke på det ekstraordinære næringsfondet som Sunndal kommune har fått og som skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Kriterier for søknad og søknadsskjema finner du her.