Kommunen ønsker kontakt med bedrifter som har smittevernutstyr

Sunndal kommune er fortsatt uten smittede av Koronavirus.

Vi jobber med forebyggende tiltak for å unngå smittespredning, samtidig som vi forbereder oss på en sykdomssituasjon.

Det er stort press på smittevernutstyr, og det er veldig vanskelig å få tak i. Vi har fortsatt smittevernutstyr på lager, men ser likevel at dette kan gå tomt etter hvert som flere testes og en eventuell sykdomssituasjon utvikles.

Sunndal kommune ber det lokale næringsliv om bistand – og ønsker tilbakemelding på hva dere har som kommunen kan overta.

Dette gjelder:
– åndedrettsvern, masker av standard ffp2 eller ffp3, eller kirurgiske munnbind (klasse II eller IIR)
– øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir).

Kontaktperson – ta helst kontakt på mail:

Helsesjef Britt Iren Bæverfjord

Britt.Iren.Beverfjord@sunndal.kommune.no

Tlf 95081824