Klarsignal for Newtonsenter i Sunndal

Avtalen er signert, og finansieringen er på plass. Nå er det bare å begynne å bygge.

Under «Kvelden før»-arrangementet i årets Sunndalkonferanse ble leieavtalen mellom Hydro Aluminium Sunndal og Sunndal kommune signert. I forkant av arrangementet har det også vært et ras av økonomiske bidrag til prosjektet. Dermed er etableringen av et Newtonrom et faktum.

Det er mange bidragsytere som står bak etableringen av Newtonsenteret. Blant de største er Hydro Aluminium Sunndal, Sunndal kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Men også bankene og det lokale næringslivet står bak en stor del av finansieringen.

Bankene har bidratt

Sparebank1 SMN var tidlig ute med å støtte opp om utviklingen av Newtonsenteret med et bidrag på 200 000 kr. Sunndal Sparebank var ikke dårligere og donerte (?) ikke mindre enn 500 000 kr til prosjektet.  I tillegg har banken også stilt opp med et rentefritt lån på 800 000, noe som gjør at prosjektet er fullfinansiert.

–       Det er godt å ha slike banker i ryggen, sier Ståle Refstie.

Bidragsvillig næringsliv

Også mindre aktører i det lokale næringslivet har brettet opp ermene og bidratt så det monner. I løpet av de ti første dagene etter at invitasjonen om å delta på spleiselaget gikk ut til bedriftene kom det inn til sammen 322 600 kroner. I tillegg har næringslivet gjennom kompensasjonsmidlene bidratt med 1,5 millioner kroner.

–       Dette er en utrolig god start, skryter Per Helge Malvik.

Han understreker også at det er mulig å bli en bidragsyter helt frem til januar 2019 når senteret skal stå ferdig.

Blant de mange bedriftene som har vært med på å bidra til Newtonsenter i Sunndal er: Sunndal Energi KF, Hycast AS, Langset Mek AS, Storvik AS, Grytnes Entreprenør AS, Statnett SF, Nito Statnett, Sunndal Kjemiske Fagforening, Tekna Sunndal, og de to bankene: Sunndal Sparebank og Sparebank1 SMN.