Kartlegging om konferanse i Sunndal

SUNS gjennomfører i desember en kartlegging om konferanse i Sunndal, som grunnlag for videre arbeid med konferanse. Vi ønsker tilbakemelding fra bedrifter, virksomheter, kulturaktører, lag og organisasjoner og alle andre som har interesse av konferanse i Sunndal.

Miljøkonferansen Midt-Norge (tidligere Sunndalkonferanse) var sist arrangert i 2022. Eiere er Sunndal Næringsforening, Sunndal Sparebank og Sunndal Næringsselskap, med Sunndal kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune som samarbeidspartnere.

De ønsker nå å få innspill om konferanse i Sunndal fra alle aktuelle aktører, som grunnlag for veivalg og det videre arbeidet med konferanse framover.

SUNS gjennomfører kartleggingen på vegne av eierne/styringsgruppa for Miljøkonferansen Midt-Norge.

Svar på undersøkelsen her

Svarfrist: 20. desember.

Konferanserom med mennesker i salen.