Kartlegging av konsekvensene av koronasituasjonen

30.- 31. mars gjennomførte vi en spørreundersøkelse for å kartlegge konsekvensene av koronasituasjonen blant bedrifter og virksomheter i Sunndal. Tilsvarende undersøkelse ble også gjennomført i Surnadal. Undersøkelsen ble gjennomført i samråd med næringsforeningene i Sunndal og Surnadal.

Målet med undersøkelsen var å skaffe et kunnskapsgrunnlag om situasjonen i næringslivet lokalt, for å kunne bidra med mulige tiltak i en krevende tid. Resultatet av undersøkelsen finner du her:

200401 Sprørreundersøkelse koronasit i Sunndal – SUNS

Undersøkelsen som ble gjennomført var helt anonym, så vi oppfordrer bedrifter som ønsker bistand om å ta kontakt på e-post, eller telefon.