Innovasjon Norge kontordager høsten 2023.

Innovasjon Norge vil ha fortsette med å ha faste kontordager i Sunndal med mulighet for å booke møter.

Det er mye som skjer i Sunndal for tiden, og nærhet til virkemiddelapparatet er viktig for mange.
Sunndal Næringsselskap (SUNS) er glad for at Innovasjon Norge vil prioritere tilstedeværelse i Sunndal.
Aktuelle datoer høsten 2023:

7.sept

27.sept

19.okt

14.nov

6.des

Ønsker du å booke en avtale med Innovasjon Norge er det bare å ta kontakt med oss i SUNS.