Ingeniørutdanning i Sunndal?

Norsk Industri har behov for økt tilgang på teknologer med kunnskap om industri.

NTNU vektlegger i en rapport fra januar 2022 viktigheten av systematisk samhandling med arbeidsliv og samfunn med det som mål å fremme arbeidslivsrelevans i studiene og livslang læring.

Hydro Aluminium Sunndal er 23. mars vertskap for en workshop mellom industrien og NTNU for ideutveksling om hvordan samhandlingen kan forbedres. Sunndal Næringsselskap er samarbeidspartner.

Målet er å få på plass utdanningstilbud som er tilpasset industriens og arbeidstakernes behov i vår region.

Agenda:
1) Åpning og velkomst (0830-0835) v/ Per Holdø og Eivind Torvik/ Roar Ørsund
2) Om Fremtidens teknologistudier-prosjektet (FTS) ved NTNU (0835-0850) v/ Nils Rune Boberg
3) Ønsker og behov framover (0850-0930) v/ Knut Solbu og Per Holdø
4) NTNU: Slik samarbeider vi med arbeidslivet i dag (0930-1000) v/ Mads Nygård, Karl Henning Halse , Ragna Ann Berge (alle NTNU)
5) Diskusjonsbolk I — om grunnutdanning (1000-1115). Hvordan samarbeide om:
• Rekruttering til teknologistudier
• Studentprosjekter og -oppgaver
• Studentpraksis/internships
6) Omvisning på Verket (1115-1200)
7) Lunsj + friminutt (1200-1300)
8) Diskusjonsbolk II – om etter- og videreutdanning (1300-1350)
• Industriens behov for etter- og videreutdanning
• NTNU sin utfordring ifm utvikling av EVU-tilbud
9) Kaffe og benstrekk (1350- 1400)
10) Diskusjonsbolk III – om møteplasser og organisering (1400-1500)
• Næringslivsringer
• Arbeidslivstermin
• Professor II, gjesteforelesninger
• Andre fora?
• Konkrete arrangementer
11) Veien videre (1500-1510)
12) Oppsummering og avrunding (1510-1515) Mads Nygård og Per Holdø

For mer informasjon eller ønske om deltakelse, kontakt oss i SUNS eller direkte påmelding til Torgeir Kårvand innen 20 mars.