Gründerveien – hjelp til nyetablerere og etablerte som ønsker å videreutvikle ideen sin

Vi trenger nye jobber i framtida og det kan også være behov for å utvikle bedriftene sine for å gjøre dem mer styrka i tida framover. Den digitale gründerhjelpa i Møre og Romsdal/hoppid.no er tilgjengelig med opplæring, rådgivning og muligheter til å søke avklaringsmidler. Se her for å logge deg inn: https://mrfylke.no/hoppid.no. Vi i SUNS bidrar med rådgiving direkte inn på plattformen. I tillegg er vi tilgjengelige på telefon og e-post.

Det er ingen forpliktelse i å logge seg inn på plattformen og taushetsplikten for oss som rådgivere gjelder også her.