Gründerboom i Sunndal

32 nye bedrifter etablert med støtte via SUNS i 2017 og 18

I følge fylkesstatistikken er Sunndal den kommunen på Nordmøre med størst vekst i antall nyetableringer i 2017. Våre egne tall fra 2017 og 2018 bekrefter den positive utviklingen, sier Per Helge Malvik i SUNS. Onsdag 28.nov inviteres de nye bedriftene til Gründerforum i Næringshuset.

32 nye bedrifter har mottatt støtte via SUNS de siste 2 åra. Det er en betydelig økning fra tidligere år. De er i ulike bransjer, og har det til felles at det står engasjerte gründere bak med vilje til å satse. Bedriftene skal bidra til å skape 40 nye arbeidsplasser i Sunndal. – Dette er godt nytt, og veldig gledelig, sier Malvik.

SUNS er hoppid-kontor for Sunndal og yter rådgiving og tilskudd til nyetablerere og utviklingstiltak i bedrifter. På vegne av Sunndal kommune (Næringsfondet) og Møre og Romsdal fylkeskommune fordeler SUNS årlig over 1 mill kr i tilskuddsmidler til bedriftsutviklingstiltak.

Hvert år gjør SUNS en enkel kartlegging blant nyetablerte bedrifter: «Koss går det?». Mange melder da tilbake at de ønsker oppfølging. Enten i form av rådgiving, tips om muligheter for tilskudd, eller at de har behov for andre oppfølgingstiltak.

På denne bakgrunn inviterer vi til GRÜNDERFORUM Onsdag 28.nov. Dette er en uformell møteplass for nyetablerte bedrifter der det blir erfaringsutveksling og orientering om mulige oppfølgingstilbud, forteller Malvik. Her vil også tre bedrifter presentere seg, Ødegård Renhold og Service AS, Huldra Media AS og Skarfjell Utvikling AS, og si noe om «Hvor står vi – Hvor går vi?».