Gode nyheter for SuSu-programmet

 

I den nylig framlagte rapporten av Oxford Research trekkes det frem en rekke positive effekter av næringsutviklingssamarbeidet.

Flere arbeidsplasser

I evalueringen av programmet finner Oxford Research at SuSu-programmet kan vise til betydelige resultater i måloppnåelsen. Blant annet stipulerer Oxford Research at programmet har bidratt til å etablere 108 nye arbeidsplasser, og til å sikre 77 eksisterende arbeidsplasser. Den totale økningen i antall arbeidsplasser i de to kommunene i perioden var på 152.

Forbedret samarbeid

Programmet har også – ifølge rapporten –  fungert som en katalysator for samarbeid mellom kommuneorganisasjonene i Sunndal og Surnadal, et samarbeid som har blitt betydelig styrket de siste fire årene. Det samme har samarbeidet mellom næringsaktørene i de to kommunene, noe som har forsterket varestrømmene internt i regionen.

Styrket utviklingsevne

Rapporten har, på bakgrunn av bedriftenes tilbakemeldinger om programmets innvirkning, konkludert med at utviklingsevnen i de to kommunene er betydelig styrket. I tillegg har utviklingsapparatet gjennom samordningen fått flere virkemidler og kompetanser å spille på.

Sunndal og Surnadal kommune har i fire år (2014-2017) samarbeidet om et næringsutviklingsprogram. I sammenheng med at programmet skulle avsluttes/fornyes ble det bestilt evaluering av programmets resultater. I tillegg til de positive effektene, avdekket rapporten også viktige satsningsområder for fremtiden. Dermed vil rapporten være et viktig verktøy i det videre arbeidet.

 

Rapporten kan du lese her:

Oxford Research (2018) Evaluering av SuSu-programmet