God vekst i Sunndal Næringspark og Ottem-gruppen med spennende nyetablering

Siden bedriftene i Ottem-gruppen etablerte seg i Sunndal Næringspark i 2012 har de hatt god vekst, både i omsetning og tomtestørrelse. – Vi tilstreber å imøtekomme kundens behov, sier Per Helge Malvik, daglig leder i Sunndal Næringseiendom AS (SNE). Han viser til at Ottem sin næringstomt har blitt utvidet gradvis og i dag utgjør 33,5da, et areal tilsvarende 5 fotballbaner.

Storbilverksted og døgnhvileplass
Torstein Ottem, daglig leder i T.Ottem Transport AS og Ottem Resirk AS, forteller at de lenge har arbeidet med planer om å etablere et storbilverksted og døgnhvileplass i Næringsparken, og har skaffet seg opsjon på tomt til formålet. – Torsdag 22.august signerte vi en 10-årig avtale med Statens Vegvesen om leie og drift av døgnhvileplasser for tungtransport langs Rv 70 på Sunndalsøra, forteller Ottem. Nå har vi bare tiden og veien fram til anlegget skal stå ferdig senest 1. juli 2020.

Konkurranse om oppdraget
Ottem-gruppen ble tildelt oppdraget i konkurranse med flere tilbydere. I vegvesenet sin utlysning het det: Hovedmålgruppe for konkurransen er tilbydere som driver en virksomhet med egeninteresse i at døgnhvileplassen blir attraktiv for sjåfører og holdt i god stand. – Vi skal sørge for at dette blir vilkåret blir oppfylt, sier Ottem, og at det vil bli tilbud for sjåførene ut over det det som er kravet i utlysningen. Målet er at de som benytter plassen handler og benytter seg av lokale tilbud under oppholdet, samt har mulighet til å gjøre noe mer meningsfylt enn bare å sitte i bilen og vente på at den pålagte hviletiden tar slutt.

Langsiktig og framtidsretta
Etableringa av Sunndal Næringspark i 2008 var ei framtidsretta og langsiktig satsing for næringsarbeidet i Sunndal. Næringsparken ble da tilført 200 da nytt næringsareal. – Per i dag har vi solgt tomter og gitt opsjoner på 74 da, tilsvarende nær 40% av tilført areal, opplyser Malvik.

Betydelig omsetningsøkning
Samla omsetning i bedriftene i Sunndal Næringspark har økt jevnt og trutt de siste årene. I 2017 kom samla omsetning opp 1,1 mrd kr, en vekst på 5% fra 2016, og nesten en dobling siden 2010. Det har også vært vekst i antall ansatte de senere årene. I 2017 var det i alt 549 ansatte de over 30 bedriftene i Sunndal Næringspark. – Disse tallene bekrefter inntrykket av det for tiden jobbes svært godt i mange bedrifter i Sunndal.

Omsetningstallene for de to bedriftene i Ottem gruppen:
Ottem Transport AS – omsetningsøkning fra 22,3 mill kr i 2010 til 102,7 mill kr i 2018.
Ottem Resirk AS – omsetningsøkning fra 8.4 mill kr i 2010 til 38.3 mill kr i 2018.

Om Sunndal Næringseiendom
Sunndal Næringseiendom AS (SNE) er eier av alt ikke-utbygd næringsareal i Sunndal Næringspark. SNE tilbyr tomt til aktuelle kunder og kan delta i eiendomsprosjekter sammen med kunde. SNE utfører forvaltnings- og utviklingsoppgave for hele Næringsparken. Utbygde tomter eies av den enkelte bedrift.
SNEs eiere er Hydro Aluminium AS (37%), Sunndal kommune (36%) og SIVA Eiendom Holding AS (27%). Styre og administrasjon i SNE er:

 • Styre:
  Torbjørn Torske, leder – (oppnevnt av Sunndal kommune)
  Egil Brevik – (Hydro Aluminium AS)
  Ingunn Mathisen, nesteleder – (SIVA Eiendom Holding AS)
  Ildri Solbakk – valgt av eierne i fellesskap
 • Administrasjon:
  SNE leier administrative tjenester fra Sunndal Næringsselskap AS, ved daglig leder Per Helge Malvik og seksjonsleder eiendom Anne Gulla Hagen.

Les mer:

https://www.auraavis.no/nyhet/sunndal/naringsliv/nyetablerte-utom24-satser-stort-pa-storbilverksted/s/5-5-165380

https://www.driva.no/nyheter/2019/08/23/Sikret-seg-kontrakt-p%C3%A5-d%C3%B8gnhvileplass-og-bygger-ny-verkstedshall-for-storbil-19761514.ece

https://www.driva.no/nyheter/2019/08/23/Samlet-omsetning-p%C3%A5-over-1-milliard-i-n%C3%A6ringsparken-19762070.ece

Mer informasjon:
Per Helge Malvik, daglig leder SNE, mob 90859380 – epost per.helge@suns.no
www.sunndalnaeringspark.no

Per Helge Malvik, daglig leder Sunndal Næringseiendom

Signering av kontrakt mellom Ottem-gruppen, ved Torstein Ottem og Statens Vegvesen, ved Torgeir Bye.