Fortsatt mulig å søke koronatilskudd

Koronasituasjonen preger fortsatt samfunnet vårt og det ser ut til at vi må forholde oss til dette i lag tid framover.

Mange har også fortsatt behov for støtte og bistand og Sunndal kommune har gjennom det ekstraordinære næringsfondet midler til rådighet for virksomheter som legger til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping, basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Disse midlene må en søke på gjennom regionalforvalting.no. Sunndal sin side ligger her.

For spørsmål om ordningen og søkeprosessen ta kontakt med mette@suns.no

For generell informasjon om koronasituasjonen, gå inn på https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/