Fjell og elv som verdiskaper – en vellykket konferanse!

I samarbeid med Sunndal kommune og gyro-prosjektet i Drivaregionen, Driva Elveierlag, Miljødirektoratet og Norske Lakseelver, arrangerte SUNS konferansen Fjell og elv som verdiskaper, siste dagen i oktober.

Konferansen var en todelt konferanse der første del gikk på samspillet mellom verneverdier og turisme, mens andre del gikk på elva og behandling av elva for å få den gyro-fri.

Bakgrunnen for konferansen var at vi i Sunndal jobber for å få økt turisttrafikk til vårt område og naturbasert reiseliv er bærebjelken for reiselivssatsinga, Fossenes Rike. I vårt område er vi omgitt av verneområder og nasjonalparker. Dette gjør at vi har et krav til å ta vare på naturen og kulturen vi er omgitt av. Turisme kan være en utfordring i nasjonalparkene og verneområdene, men det kan også gi muligheter.

Elva og laksefiske var bakgrunnen for del to. Disse har vært sentralt i århundrer og de første turistene som kom for å fiske, kom tidlig på 1800-tallet. I 1980 ble lakseparasitten Gyrodactylus salaris imidlertid påvist for første gang i Driva. Nå har Miljødirektoratet bestemt seg for å bekjempe parasitten, men hvilken behandlingsmåte som skal brukes, er enda ikke bestemt. I 2017 stod verdens største fiskesperre ferdig ved Snøvasmelan, ca. 25 km fra elvemunningen. Her blir all oppvandrende fisk genetisk testet og all ørret blir saltbehandlet og satt ut ovenfor sperra.

Konferansen hadde i første del som mål å la både aktører og vernemyndigheter få uttale seg om hvordan vernet fungerer og hvordan det er å drive virksomhet i og i randsonen til verneområder. Målet med andre del var å få kjennskap til det arbeidet som har vært gjort med å få bekjempet gyro på landsbasis og få kjennskap til hvilke muligheter som finnes for å bekjempe gyroen i Drivaregionen.

Oppsummeringen av konferansen er at dette har vært en innholdsrik dag med interessante innlegg og godt oppmøte. I tillegg var det en god møteplass for aktører og myndigheter.

Her er presentasjonene fra konferansen:

Presentasjoner del 1

Presentasjoner del 2