Entreprenørskap

Sunndal har jobbet med entreprenørskap helt siden 2006 og vi har etter hvert fått god erfaring med samarbeid skole og næringsliv. Denne våren har vi hatt et stort engasjement fra næringslivet, for å sikre framtidig arbeidskraft til bedriftene.

Det har i vår vært flere lokale bedrifter som har stått i front for å få etablert en klasse i Industriteknologi. Et godt samarbeid mellom næringslivet og Sunndal vidaregåande skole, har nå resultert i at det foreligger forslag om å opprette en halv klasse og sju plasser i Vg2 Industriteknologi ved Sunndal vidaregåande skole fra høsten 2022.

Nå i juni har vi også gjennomført Innovasjonscamp både ved Sunndal ungdomsskole og ved Sunndal voksenopplæring, der det var deltakere fra Introduksjonsprogrammet både ved Sunndal og Tingvoll. På ungdomsskolen var det gitt flere oppgaver fra Sunndal kommune og fra ulike bedrifter. Ved voksenopplæringa hadde alle gruppene samme oppgave, som var gitt fra Sunndal kommune. Utrolig artig å se hvor godt alle gruppene jobbet med oppgavene de hadde fått tildelt og de gode løsningene som ble presentert.

Entreprenørskapssatsinga går videre til høsten og vi håper og tror at vi skal fortsette også fra 2022, selv om den nåværende modellen bare har finansiering ut dette året.