Endringer i styret i SUNS

Sunndal kommune nominerer 2 av 6 medlemmer til styret i SUNS. Kommunestyret valgte 20.11.19 nye styremedlemmer for perioden 2019-23. Ordføreren som har vært styreleder i SUNS i en årrekke, skal nå over i rollen som observatør. Det er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i selskapet mandag 16.desember. Her skal kommunestyrets vedtak om endringer i styret i SUNS vedtas formelt: Arild Håkonsen og Arve Både vil da bli valgt som nye styremedlemmer fra Sunndal kommune, og erstatter Ståle Refstie og Tove Hundseth, og ordføreren vil bli valgt som observatør i styret.

Følgende øvrige medlemmer av styret i SUNS er ikke på valg: Torstein Ottem og Bergsvein Brøske (Nominert av Sunndal Næringsforening), Roar Ørsund (Hydro Aluminium) og Monika Eeg (Fritt valgt).

Generalforsamlingen skal også ta stilling til hvem som skal bli ny styreleder i SUNS.

 

Bildet: Ordfører Ståle Refstie går over fra rollen som styreleder til observatør i styret i SUNS. Foto: Aura Avis