Bratseth AS med nybygg i Sunndal Næringspark

Bratseth signerte denne uka kontrakt om kjøp av tomt i Sunndal Næringspark for oppføring av et nytt næringsbygg. Bygget skal stå ferdig til høsten 2020. -Vi har hatt en sterk vekst de siste årene og samler nå ressursene i et felles bygg for å legge grunnlaget for en videre positiv utvikling i selskapet, forteller Rune Midthaug daglig leder i Bratseth AS.

Bratseth vil komme opp i ei omsetning på 80 mill kr i 2018. I 2013 omsatte selskapet for 30 mill kr. Mye av veksten er kommet som følge av store jobber Bratseth har skaffet seg utenom Sunndal.

Tre nybygg i 2020

Dette er det tredje tomtesalget i Sunndal Næringspark i år. Avtaler med Tess og Utom 24 (Storbilverksted og døgnhvileplass) kom på plass i august. -Det betyr at det kommer tre nye næringsbygg i næringsparken i løpet av 2020. Det er ei gledelig utvikling, sier Per Helge Malvik daglig leder i Sunndal Næringseiendom AS. Tomta som Bratseth har fått tildelt ligger langs Industrivegen, like ved det nye storbilverkstedet og innkjøringa til Ottem. Bratseth AS har et eget eiendomsselskap som skal stå for oppføringa av nybygget.

Om Sunndal Næringseiendom

Det er Sunndal Næringseiendom AS (SNE) som er eier av ikke-utbygd næringsareal i Sunndal Næringspark. SNE tilbyr tomt til aktuelle kunder og kan delta i eiendomsprosjekter sammen med kunde. SNE utfører forvaltnings- og utviklingsoppgave for hele Næringsparken. Utbygde tomter eies av den enkelte bedrift.

SNEs eiere er Hydro Aluminium AS (37%), Sunndal kommune (36%) og SIVA Eiendom Holding AS (27%). SNE leier administrative tjenester fra Sunndal Næringsselskap AS, ved daglig leder Per Helge Malvik og seksjonsleder eiendom Anne Gulla Hagen.

 —–

Mer informasjon:

Per Helge Malvik, daglig leder SNE, mob 90859380 – epost per.helge@suns.no

www.sunndalnaeringspark.no