Betalingsproblemer? Kontakt banken din!

Bedrifter med likviditetsproblemer som følge av koronakrisen kan få lån fra bank. Staten garanterer for 90% av lånebeløp på inntil 50 mill. kr per bedrift med maksimalt 3 års nedbetalingstid. Det er bankene som betjener ordningen og innvilger lån til sine bedriftskunder. Ordningen gjelder for såkalte SMB-bedrifter med mindre enn 250 ansatte. Ved evt. tap tar staten 90% og banken 10%.