Sommer og sommerstengt

Vi i SUNS tar fri i sommer og kontoret vil ikke bli bemannet i uke 29 og 30. Om du har behov for å kontakte oss, kan du sende e-post til post@suns.no Ha en riktig fin sommer!

Snart klart for Miljøkonferansen Midt-Norge igjen!

Denne gangen arrangeres konferansen på Velferdshuset, Hydro Sunndal, den 23. juni. Miljøkonferansen for andre gang Miljøkonferansen er aktuell som aldri før. Klima og miljø får stadig større oppmerksomhet, både hos bedrifter, kommuner, landbruk, finansinstitusjoner, virkemiddelapparat, m.m. FN’s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Under årets

Sunndal Næringsselskap (SUNS) og Sunndal Næringseiendom (SNE) søker ny daglig leder

Er du vår nye daglige leder? SUNS og SNE søker etter daglig leder. Dette er en kombinert stilling med 75 % ansettelse i SUNS og 25 % ansettelse i SNE. Vil du bidra til vekst og utvikling i Sunndal, er dette stillingen for deg! For mer informasjon kan du kontakte styreleder i SUNS, Arild Håkonsen,

Sluttrapport SuSu 2013-2021

Åtte år med kommunalt oppgavefellesskap for næringsarbeid er snart over. SUNS har representert Sunndal i administrasjonen i alle disse åtte årene. Representantskapet og administrasjonen i SuSu har de siste åtte årene hatt fokus på å skape en døgnåpen region i vekst, med økt folketall og antall arbeidsplasser, samt sørge for at Sunndal og Surnadal blir

Utlysning av kommunale kompensasjonsmidler til lokale bedrifter

Sunndal kommune har fått tildelt kr 512 000,- som skal fordeles til lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknadsfrist er 19. januar. For mer info og link til søknadsskjema, se her. 

SuSu – bedriftsretta tiltak

SuSu – kommunalt oppgavefellesskap for næringssamarbeid har gjennom alle de åtte årene samarbeidet har vært etablert, gitt tilskudd til bedriftsretta tiltak. Dette er midler som det fortsatt går an å søke på. Tiltak som gir sysselsettingseffekt og/eller inngår i en klar vekststrategi, vil bli prioritert. For å se oversikt over tilskuddene som er gitt fra

Entreprenørskap

Sunndal har jobbet med entreprenørskap helt siden 2006 og vi har etter hvert fått god erfaring med samarbeid skole og næringsliv. Denne våren har vi hatt et stort engasjement fra næringslivet, for å sikre framtidig arbeidskraft til bedriftene. Det har i vår vært flere lokale bedrifter som har stått i front for å få etablert

Miljøkonferansen Midt-Norge

Miljøkonferansen Midt-Norge (tidligere Sunndalskonferansen) skal gjennomføres for første gang til høsten 2.september er datoen. Konferansen var tenkt gjennomført i fjor, men måtte flyttes på grunn av koronapandemien, sier prosjektleder Kim Stian Bråstad. Sunndalskonferansen hadde siste gang «Klima og miljø» som hovedtema. I etterkant besluttet konferansekomiteen å endre navnet på konferansen til «Miljøkonferansen Midt-Norge» og rendyrke

Tjenestedesign

Tjenestedesign er også et tiltak gjennom Etablering og vekst med SuSu. Hvordan vi framstår på digitale flater, har stor betydning for at gründere og bedrifter skal finne oss og få den hjelpa de trenger. For at vi skal bli enda bedre og mer tydelig på digitale plattformer, har vi fått hjelp av ANNA Design fra

Etablererlab – gratis kontorplass for gründere

SuSu – Kommunalt oppgavefellesskap for næringsarbeid er et samarbeid mellom Sunndal og Surnadal. SUNS er Sunndal kommune sin administrative part i dette samarbeidet. Gjennom SuSu har vi fått midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune til et prosjekt som heter Etablering og vekst med SuSu. Etablererlab er ett av tiltakene i prosjektet Etablering og vekst med