Bli med Hit – rekrutteringsmesse i Trondheim 13. november

13. november 2023 blir «Bli med hit» arrangert i Trondheim for andre gang. Sunndal er sterkt representert og inviterer også til eget Etterpålag etter messen.

Hva skjer i Sunndal?

                    I SUNNDAL SKJER DET MYE – HELE ÅRET Aktivitetskalenderen sørger for at du kan følge med på hva som skal skje, planlegge og velge det hva som passer for deg. Hva skjer kalenderen på sunndal.com  har som har som mål å samle og synliggjøre alle

Innovasjon Norge kontordager høsten 2023.

Innovasjon Norge vil ha fortsette med å ha faste kontordager i Sunndal med mulighet for å booke møter. Det er mye som skjer i Sunndal for tiden, og nærhet til virkemiddelapparatet er viktig for mange. Sunndal Næringsselskap (SUNS) er glad for at Innovasjon Norge vil prioritere tilstedeværelse i Sunndal. Aktuelle datoer høsten 2023: 7.sept 27.sept

Bedriftsbesøk og hovedkonklusjoner våren 2023.

Administrasjonen i SUNS har brukt mye av etterjulsvinteren/våren 2023 på bedriftsbesøk, og har besøkt rundt 40 bedrifter. Dette har vært verdifullt for å få forståelse for hva næringslivet ser på som muligheter og utfordringer. Gjennom besøkene har SUNS fått innsikt i utfordringer i den enkelte bedrift, men også registrert en del fellesnevnere for næringslivet generelt.

SUNS søker PROSJEKTLEDER, heltid.

  Vil du være med å skape vekst og bærekraftig utvikling i Sunndal? Er du prosjektlederen vi søker? Da vil vi gjerne høre fra deg. Les mer her.  Har du spørsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte daglig leder, Tove-Lise Torve, 941 65 175.   Søknad med CV, sendes til post@suns.no eller via søknadsskjema på FINN.no

Attraktive Sunndal

Sunndal Næringsselskap har satt av kr. 50.000 til attraktivitetsmidler. Formålet er å stimulere til aktivitet og tiltak som skal bidra til å fremme Sunndal som en attraktiv kommune. Midlene lyses ut som tilskudd til tiltak/prosjekt som har som mål å fremme bolyst, skape levende lokalsamfunn, bidra til økt stedstilhørighet, gi en potensiell stoppeffekt i kommunen,

Miniseminar – Geopolitisk kraft.

22.juni 2023 er vi stolte av å kunne ønske velkommen til miniseminaret Geopolitisk kraft, med det aktuelle temaet geopolitikk, og hvordan den geopolitiske situasjonen påvirker vår region. Vi har vært så heldige å få Kai Eide som hovedinnleder. Eide har blant annet en lang diplomatisk karriere med internasjonal sikkerhetspolitikk og krisehåndtering som arbeidsfelt gjennom blant

Bli med hjem Oslo 13.april 2023.

Bor du eller kjenner du noen som bor i Oslo du gjerne skulle hatt hjem? Er du nysgjerrig på hvilke jobbmuligheter som rører seg her hjemme? 13.april kommer vi sammen med flere bedrifter fra næringslivet, kommuneadministrasjon og næringsselskap/foreninger til Bli med hjem 2023 | Oslo for å presentere mulighetene her hjemme i Sunndal Møre og

Ingeniørutdanning i Sunndal?

Norsk Industri har behov for økt tilgang på teknologer med kunnskap om industri. NTNU vektlegger i en rapport fra januar 2022 viktigheten av systematisk samhandling med arbeidsliv og samfunn med det som mål å fremme arbeidslivsrelevans i studiene og livslang læring. Hydro Aluminium Sunndal er 23. mars vertskap for en workshop mellom industrien og NTNU

Innovasjon Norge – faste dager i Sunndal.

Innovasjon Norge vil ha faste kontordager i Sunndal med mulighet for å booke møter. Første dag blir 28. februar i Næringshuset på Sunndalsøra. Det er mye som skjer i Sunndal for tiden, og nærhet til virkemiddelapparatet er viktig for mange. Sunndal Næringsselskap (SUNS) er glad for at Innovasjon Norge vil prioritere tilstedeværelse i Sunndal. Aktuelle