Attraktive Sunndal

Sunndal Næringsselskap har satt av kr. 50.000 til attraktivitetsmidler.

Formålet er å stimulere til aktivitet og tiltak som skal bidra til å fremme Sunndal som en attraktiv kommune.

Midlene lyses ut som tilskudd til tiltak/prosjekt som har som mål å fremme bolyst, skape levende lokalsamfunn, bidra til økt stedstilhørighet, gi en potensiell stoppeffekt i kommunen, skape en attraksjonsfaktor som fremmer Sunndal som reisemål, eller et tilbud som engasjerer og aktiviserer lokalsamfunnet.

Her er det kun fantasien som setter begrensninger.

Både næringsplanen for Sunndal kommune (2022-2025) og strategiarbeidet i SUNS peker på betydningen av tiltak som fremmer attraktivitet.

Her er både bostedsattraktivitet som skal trekke til seg flere innbyggere, og næringslivsattraktivitet som styrker vilkårene for næringslivet viktig.

 

Søknadsfrist 31. mai 2023.

Søknad sendes per e-post til: post@suns.no

 

Ta gjerne kontakt med oss i SUNS om du lurer på noe

Daglig leder Tove Lise Torve
E: 
T: 941 65 175

Prosjektleder Ane Wennevold
E: 
T: 990 33 687

Ungdom og unge voksne oppfordres særlig til å søke.