Workshop: Ingeniørutdanning i Sunndal?

Sted: Storsalen, Velferdshuset, Hydro Aluminium Sunndal
Tidspunkt: 23. mars kl 09.00-15.15
Pris: Gratis

Norsk Industri har behov for økt tilgang på teknologer med kunnskap om industri.

NTNU vektlegger i en rapport fra januar 2022 viktigheten av systematisk samhandling med arbeidsliv og samfunn med det som mål å fremme arbeidslivsrelevans i studiene og livslang læring.

Hydro Aluminium Sunndal er vertskap for en workshop mellom industrien og NTNU for ideutveksling om hvordan samhandlingen kan forbedres. Sunndal Næringsselskap er samarbeidspartner.

Målet er å få på plass utdanningstilbud som er tilpasset industriens og arbeidstakernes behov i vår region.

Agenda:
1) Åpning og velkomst (0830-0835) v/ Per Holdø og Eivind Torvik/ Roar Ørsund
2) Om Fremtidens teknologistudier-prosjektet (FTS) ved NTNU (0835-0850) v/ Nils Rune Boberg
3) Ønsker og behov framover (0850-0930) v/ Knut Solbu og Per Holdø
4) NTNU: Slik samarbeider vi med arbeidslivet i dag (0930-1000) v/ Mads Nygård, Karl Henning Halse , Ragna Ann Berge (alle NTNU)
5) Diskusjonsbolk I — om grunnutdanning (1000-1115). Hvordan samarbeide om:
• Rekruttering til teknologistudier
• Studentprosjekter og -oppgaver
• Studentpraksis/internships
6) Omvisning på Verket (1115-1200)
7) Lunsj + friminutt (1200-1300)
8) Diskusjonsbolk II – om etter- og videreutdanning (1300-1350)
• Industriens behov for etter- og videreutdanning
• NTNU sin utfordring ifm utvikling av EVU-tilbud
9) Kaffe og benstrekk (1350- 1400)
10) Diskusjonsbolk III – om møteplasser og organisering (1400-1500)
• Næringslivsringer
• Arbeidslivstermin
• Professor II, gjesteforelesninger
• Andre fora?
• Konkrete arrangementer
11) Veien videre (1500-1510)
12) Oppsummering og avrunding (1510-1515) Mads Nygård og Per Holdø

For mer informasjon eller ønske om deltakelse, kontakt oss i SUNS eller direkte påmelding til Torgeir Kårvand innen 20 mars.