SuSu: Connect – Innovasjonsdag hos Newton

Sted: Newton Sunndal
Tidspunkt: 23. september kl 08.30 - 12.00
Pris: Gratis

Uke 39 er uka for SuSu: Connect. I år starter vi med en spennende Innovasjonsdag hos Newton Sunndal. Der vi får spennende innlegg fra både sal og på Teams.

På Innovasjonsdagen vil vi få innblikk i ulike måter å bruke robotisering på og hvordan ulike næringer kan bruke dette. Dette er en dag som vil gi innblikk i hvordan en på best mulig måte kan møte morgendagens utfordringer.

Målgruppe: Bedrifter som ønsker informasjon om hvordan man kan bruke teknologi i innovasjonsarbeid, effektivisere og skape engasjement.

Program

  1. 08.30 – 09.00: NEWTON-senteret

Kl: 08.30 – Åpning ved SuSu

Kl: 08.32 – NEWTON Sunndal: Hva kan Newton være for det lokale næringslivet?

Kl: 08.46 – NEWTON Sørfold: Newton, Næringslivet og kommunen – felles utarbeiding av realfagplan. Hvordan har dette lyktes?

 

Kl. 09.00 – 09.50: Robotikk i produksjon

Kl. 09.00 – 09.20: «Muligheter og status på robotisering i Norge» ved Mechatronics Innovation Lab på Teams

Kl. 09.20 – 09.35: «Humanoid robot i helseinstitusjon – et praksiseksempel fra Eidet omsorgssenter» i Ålesund kommune» ved Viviann Maridal på Teams

Kl. 09.35 – 09.55: Storvik – Robotiserte prosesser i industrien

 

Pause: Kl. 09.55 – 10.10

 

Kl. 10.10 – 10.45 VR og AR-briller – Hvordan kan simulert virkelighet spare arbeidslivet tid og penger?

Kl. 10.10 – 10.30: «Status og muligheter med VR og AR» ved ÅKP – Ålesund Kunnskapspark. Gjennomføres på Teams.

Kl. 10.30 – 10.50: «VR-briller – Kvalitet i opplæring» ved Hydro Årdal på Teams

 

Kl.10.50 – 11.30: RPA / Robotisert Prosessautomasjon – Hvordan bruke digitale roboter?

Kl.10.50 – 11.10: «Hvilke oppgaver kan utføres av digitale roboter? ved Politiets Fellestjenester Lønn og Regnskap I Kristiansund

11.10 – 11.30: Pipelife – «Bruk av RPA i Pipelife/Wienerberger»

 

Lunsj: Kl. 11.30 – 12.00

Gratis, inkl. lunsj.

Påmelding innen 18.09. til:

  • Harald Bredesen – harald.bredesen@surnadal.kommune.no
  • Mette Sæter Ormset – mette@suns.no