SuSu: Arena

Sted: Sunndal Sportshall
Tidspunkt: 17. januar kl 09.15 - 19.00
Pris:

SuSu:Arena går av stabelen i Sunndal Sportshall TORSDAG 17.januar 2019. SuSu:Arena er en felles Karrieredag for Sunndal og Surnadal – et årlig tiltak som inngår i SuSu-Programmet og skal arrangeres hvert annet år i Sunndal og Surnadal. 

Arrangementet skal bygge på gode erfaringer fra Idefestivalen i Sunndal (2011 – 2017) og  Sirkus:SuSu som ble arrangert i Surnadal i 2017. 

Videregående skoler, ungdomsskoler og Voksenopplæringen vil stille med ca 800 elever fra Sunndal og Surnadal. Dette blir en fantastisk karriere og rekrutteringsdag for elever, bedrifter og skoler! 

Hovedinnholdet skal være: 

  • Felles karrieredag for elever i ungdomsskolene (9. og 10.klasse), vg.skolene og Voksenopplæringen i Sunndal og Surnadal. 
  • Felles kulturarena og møteplass av og for elever fra ungdomsskoler, vg.skoler, Voksenopplæringen og kulturskoler i begge kommunene. 
  • En satsing på aktiv bruk av elev- og ungdomsbedrifter i planlegging og gjennomføring av arrangementet. 
  • NTNU, fagskoler, høyskoler, Newtonsenteret og opplæringskontorene på stands. 
  • Bedriftspresentasjoner og bedrifter på stands