Digital SuSu: Arena

Sted: Digitalt på MyOnvent
Tidspunkt: 15. februar kl 09.00-14.00
Pris:

Planen var å gjennomføre SuSu: Arena som fysisk karrieredag, men på grunn av koronasituasjonen og gjeldende retningslinjer, lar det seg ikke gjøre. Vi har derfor valgt å gjennomføre karrieredagen heldigitalt.

Dette vil være en arena hvor elever fra de videregående skolene, voksenopplæringene og elver fra 10.klasse ved ungdomsskolene fra kommunene Sunndal, Surnadal og Tingvoll, får presentasjoner fra bedriftene og deltar på digitale stands.

På de digitale standene vil det være utdanningsinstitusjoner fra regionen, opplæringskontor og næringsliv fra Sunndal, Surnadal og Tingvoll kommune. Det vil også være de samme som har presentasjoner gjennom dagen. Dagen strekker seg fra kl. 09.00 – 14.05.

For å gjennomføre karrieredagen benytter vi en plattform som heter MyOnvent, som er tilrettelagt for denne type arrangement.

Gjennomføring:

Innhold digitale stands:

  • Firmanavn, logo, presentasjoner, filmer og bilder av forskjellig utstyr
  • Utdanningsvalg og yrker elevene bør rette seg inn mot, for å få jobb i bedriften. Eller hvilke linjer eller retninger utdanningsinstitusjonen eller opplæringskontoret kan tilby
  • Elevene kan ta kontakt på chat eller booke egne avtaler om ønskelig

Digitale presentasjoner:

  • Bedriften/organisasjonen presenterer som tidligere til forskjellige grupper, men digitalt, som ved et videomøte