Sunndalsfondet – søk tilskudd til bærekraftige utviklingstiltak

Sted: Sunndal
Tidspunkt: 31. mai kl 23:59
Pris:

Søknad via søknadsmal sendes til e-post post@suns.no 

Søknadsfrist: 31.mai

Sunndalsfondet har en årlig ramme på inntil kr 500 000 til disposisjon til nærings- eller bedriftsretta tiltak som har som mål å bidra til positiv utvikling i Sunndal.

Det er styret i Sunndal Næringsforening som er fondsstyre for Sunndalsfondet.

Det skal sendes inn en prosjektbeskrivelse med prosjektbudsjett og finansieringsplan via søknadsmal. Solide og seriøse søkere med lokal forankring oppfordres til å søke, forretningsadresse må være i Sunndal kommune.

Nytt av året er at prosjektsøknaden må ha en beskrivelse av tiltakets eller prosjektets fokus på følgende bærekraftsmål:

  • Klima/miljø
  • Sosial bærekraft herunder samfunnsnytte og livskvalitet
  • Økonomisk bærekraft – prosjektets levedyktighet