Smoltkonferansen 2018: Framtidens smoltproduksjon

Sted: Sunndalsøra
Tidspunkt: 23. oktober kl 09:00
Pris:

Den femte konferansen om framtidig smoltproduksjon holdes på Sunndalsøra 23-24. oktober i 2018. Konferansen arrangeres av Nofima og Sunndal Næringsselskap. Fokus for årets konferanse vil bli produksjon av laks i lukkede systemer i framtiden, erfaringer fra industrien med smoltproduksjon i RAS, erfaringer med semi-lukkede systemer i sjøen, teknologisk innovasjon innen RAS teknologi, helse og velferd hos postsmolt, vannbehandling og vannkvalitet i RAS.

For påmelding og mer informasjon, se: http://smoltproduksjon.no