SJEKK NORDMØRE – Indre Nordmøre-profilering i Trondheim – Trondheimstreff

Sted: Trondheim, Nordre gate og Kjeglekroa
Tidspunkt: 20. april kl 1200 - 2100
Pris:

Sett av 20. april!
Reise- og opplevelsesbedrifter og øvrig næringsliv i Sunndal og Surnadal inviteres med til Trondheim og arrangementet «Indre på Nordre», profilering på Nordre gate på dagen og Nordmørstreff på legendariske Kieglekroa om kvelden.
SuSu (Utviklingsprogrammet for Sunndal og Surnadal) har bestilt standplass og har en paviljong under utarbeidelse som vil bli plassert midt i hjertet av Trondheim fredag 20. april fra kl 12 til 17. Her skal vi markedsføre arrangements- og opplevelsestilbudet samt reiselivstilbudet i Sunndal og Surnadal for sommeren (mai – august). Vi lager profileringsmateriell som folk på gata får med seg – og en quiz, hvor de kan vinne hyggelige premier.
«Folket på gata» inviteres samtidig på Nordmørstreff på Kieglekroa i Trondheim fra kl 19 – 21. Her vil det bli enkel bevertning – og her kan øvrig næringsliv få anledning til å presentere sin bedrift. Det vil også bli invitert andre på Nordmørstreffet, der vi får besøk av en godt kjent nordmøring, Henning Sommerro, som tar med seg trekkspillet.
Har du lyst til å delta eller har innspill til arrangementet, så send dette til harald.bredesen@surnadal.kommune.no eller per.helge@suns.no
Vi kommer med mer informasjon senere.
Med hilsen Sjekk Nordmøre-gjengen i SuSu