Natur- og kulturarven som verdiskaper

Sted: Sunndalsporten og Jenstad
Tidspunkt: 17. oktober kl 13.00 - 19.00
Pris: Gratis

I Sunndal er vi i ferd med å etablere vår reiselivssatsing for framtida under paraplyen Fossenes Rike. Samarbeid er viktig for å lykkes med satsinga vår. Vi har fått støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune til å samle aktørene og utvikle bedriftsnettverk, og fra Miljødirektoratet til å styrke naturfaglig kompetanse hos våre reiselivsbedrifter og aktivitetstilbydere.

Sunndal ligger i randsonen til Dovre- og Sunndalsfjella nasjonalpark, Åmotan – Grøvudalen Landskapsvernområde og til Trollheimen Landskapsvernområde. Gjøra og Sunndalsporten ligger strategisk plassert som en naturlig portal inn til reisemål i Fjord Norge som Atlanterhavsveien, Rauma/Trollstigen, Geiranger, Molde og Kristiansund, inn til verneområdene i Trollheimen og Dovrefjell / Sunndalsfjella, og ut av Fjord Norge til reisemål i Trøndelag og Oppland/Hedmark. Dette skal vi søke å utnytte til å gi oss i Sunndal et fortrinn som reiselivsdestinasjon.

Vi inviterer aktører innen reiseliv, handel, kultur og lokalmat og landbruk i Sunndal til samling:

onsdag 17.okt kl. 1300-1900. Oppmøte i Sunndalsporten på Gjøra.  Påmeldingsfrist 10. okt.

Vi starter med lokalmat-lunsj i Sunndalsporten hvor vi skal:

  • se og oppleve det nye Driva Vassdragssenter
  • få inspirerende foredrag
  • gå kort gjennom reiselivsstrategien for Sunndal 2019 – 2022

Deretter drar vi til Jenstad. Her skal vi:

  • ha workshop med fokus på muligheter for utvikling i egen bedrift
  • ha workshop for planlegging av et større arrangement til våren 2019, hvor vi også skal invitere aktører fra andre steder.

Vi avslutter med en lokalmat-middag i de nye lokalene det gamle fjøset på Jenstad.

Sammen skal vi skape Fossenes Rike som morgendagens reiselivsdestinasjon!

Mer informasjon kommer når tidspunktet nærmer seg.

Deltakelse er gratis.

Påmelding til Natur- og kulturarven som verdiskaper

  • Ved å sende inn dette skjemaet, aksepterer du at informasjonen du sender inn blir lagret og benyttet til kommunikasjon mellom Sunndal Næringsselskap og den påmeldte.