Næringspolitikk er også kommunepolitikk.

Sted: Støgu, Sunndal Kulturhus
Tidspunkt: 31. august kl 18.30
Pris: Gratis

Torsdag 31.august klokken 18.30  inviterer Sunndal Næringsforening og Sunndal Næringsselskap til åpent møte og valgdebatt under navnet «Næringspolitikk er også kommunepolitikk» ved Sunndal Kulturhus.

Hovedtema er «Hvordan rigge Sunndal for fremtida?»

SUNS gjennomførte våren 2023 en rekke bedriftsbesøk for å kartlegge behov i næringslivet. Med utgangspunkt i funnene, har vi mange relevante næringspolitiske og kommunepolitiske tema vi ønsker å utfordre de politiske partiene på. Tilgang på arbeidskraft, barnehageplasser og boliger, business og bærekraft og hvordan gjøre Sunndal mer attraktiv er noen av temaene

Det åpnes også for spørsmål fra salen.
Enkel servering. Gratis inngang.
Velkommen!