To personer som jobber med teknisk panel

Møte om desentralisert ingeniørutdanning

Sted: Teams
Tidspunkt: 29. november kl 13.00-14.30
Pris: gratis

Hydro Sunndal og Sunndal Næringsselskap AS (SUNS) har opprettet kontakt med NTNU med tanke på en desentralisert ingeniørutdanning i maskinfag (deltidsstudium bachelor maskiningeniør over fire år). Dette med bakgrunn i at flere bedrifter på indre Nordmøre melder om store utfordringer med å rekruttere ingeniører innen teknologifagene, og at det kan være interessant å utdanne ingeniører blant egne ansatte.

SUNS inviterer derfor til et informasjonsmøte (Teamsmøte) 29. november kl. 13.00 om mulighetene for en desentralisert ingeniørutdanning fra neste studieår (2024/2025).

NTNU vil i møtet orientere om innhold og struktur i utdanningen.

Dette er et uforpliktende møte hvor målet er å informere bedriftene om tilbudet og mulighetene, samt sondere interessen for et slikt studium.

Ta kontakt med SUNS på post@suns.no for å få tilsendt lenke til Teamsmøte.