Konferansen Fremtidens smoltproduksjon

Sted: Zoom
Tidspunkt: 21. oktober kl 09.00 - 15.10
Pris: 1000

Også i år arrangerer SUNS, sammen med Nofima, konferansen Fremtidens smoltproduksjon.

Årets konferanse blir arrangert som en virtuell konferanse. For mer informasjon og påmelding, se konferansens egne nettsider http://www.smoltproduksjon.no/.

Konferansen vil være tilgjengelig for engelskspråklige.