hoppid Skal, skal ikkje.

Sted: Sykkylven, SkaparLINKEN
Tidspunkt: 29. august kl 14.00
Pris: Gratis

Skal, skal ikkje, Sykkylven – kven passar det for?

Har du ein forretningsidé som du har lyst å utvikle, eller har du lyst til å starte bedrift? Lurar du på korleis du går fram? Då er «skal, skal ikkje» perfekt for deg!

I løpet av «skal, skal ikkje» får du:

– ei innføring i det som må til for å starte egen bedrift, – lære ein enkel og stegvis metode for å utvikle ideen – utvikle ideen med grunnlag i egen motivasjon og egne ressursar – vite mer om korleis du kan involvere mogelege kundar i arbeidet – informasjon om formelle krav og selskapsformer. Målet er at du skal ende opp med et best mogeleg grunnlag for å vurdere om du «skal» eller «skal ikkje»,

Gjennomføring – 29.august kl. 14.00-18.00

«Skal, skal ikkje» gjennomførast over 4 timer den 29. august på SkaparLINKEN i Sykkylven På forhånd vil du bli invitert til å svare på nokre enkle spørsmål i eit digital verktøy om kva som motiverer deg, kva du drøymar om å få til og om dei kunnskapane og ressursane du har som du kan bruka til å utvikle ideen din. I løpet av dei 4 timane får du arbeide med egen ide og du vil få råd, innspel, motivasjon og inspirasjon frå fasilitator og dei andre deltakarane Etter Skal, skal ikkje vil du få oppfølging og rettleiing frå ein hoppid.no-rådgjevar – og du kan delta på eit av hoppid.no sine Oppstart program.

Mer informasjon og påmelding finner du her.