hoppid Oppstart med oppstart 21.august

Sted: Digitalt
Tidspunkt: 21. august kl 09.00
Pris: Gratis

Programmet går over 3 veker med 10 nettbaserte samlingar. Mellom samlingane arbeider du med å utvikle forretningsideen din og du får oppfylging frå ein hoppid.no-rådgivar.

Kven passar det for?

Programmet passar for deg som har ein forretningsidé du vil utvikle, eller deg som har ei bedrift som du ønskjer å vidareutvikle. Det krev at du er motivert for å lære, og at du vil jobbe med å vidareutvikle prosjektet ditt. Programmet er gratis for deltakarar som er busette i Møre og Romsdal.

I løpet av programmet får du:
 • utvikle prosjektet ditt steg for steg basert på S-E-A-M
 • presentere prosjektet for rådgivarar og deltakarar
 • råd, innspel, motivasjon og inspirasjon frå dei andre deltakarane
 • eit nettverk som kan hjelpe deg å nå dine mål

Målet er at du skal ende opp med ein tydelig plan for korleis du kan jobbe vidare med prosjektet ditt.

Programmet med startdato 21. august har følgande samlingar:
 • 21 Aug. 09:00 Introduksjon
 • 23 Aug. 09:00 Formål
 • 25 Aug. 09:00 Ressurser
 • 28 Aug. 09:00 Forretningsideer
 • 30 Aug. 09:00 Bærekraft
 • 01 Sep. 09:00 Forretningsmodeller
 • 04 Sep. 09:00 Mål
 • 06 Sep. 09:00 Oppgaver
 • 08 Sep. 09:00 Prognose
 • 11 Sep. 09:00 Avslutning

 

Søk om å delta her.