Frokostmøte Sunndal Næringsforening

Sted: Sunndal kulturhus, Støgu
Tidspunkt: 25. august kl 08.00 - ca. 09.00
Pris: Gratis

Styret i Sunndal Næringsforening inviterer våre lokale parti til å orientere om partienes næringspolitiske prioriteringer ved årets Stortingsvalg.

  • Hva sier partiene om sentrale næringspolitiske saker og hva vil prioriteringene bety for vårt lokale næringsliv?
  • «Spørretime» – debatt med våre medlemsbedrifter

PS! Det er Formannskapsmøte samme dag fra kl. 10.00.  Stortingsvalget er derfor satt opp som første sak i Frokostmøtet.

Styret i SNF håper våre lokale politikere har anledning til å delta i Frokostmøte fra kl. 08.00.

Fra ca. kl. 09.00 har Sunndal kommune v/plansjef Anne Guri Aase invitert medlemmene i SNF til innspillsmøte i for bindelse med utarbeidelse av ny Næringsplan.