Frokostmøte Sunndal Næringsforening (SNF)

Sted: Sunndal kulturhus, Støgu
Tidspunkt: 18. juni kl 08.45-10.30
Pris:

Frokostmøtet starter like etter årsmøtet, ca. kl. 08.45.

Denne gangen ber vi dere om å melde dere på Frokostmøtet i forkant, innen 16.juni kl. 16.00.

Dette med bakgrunn i gjeldende smittevernregler. I tillegg må vi ha riktig antall i fbm bestilling av frokostserveringen.

Det vil bli enkel servering (pakket porsjonsvis), samt kaffe/te.

 

TEMA:

Bedriftspresentasjon HMS-tjenesten as v/Berit Hugdal

Suns informerer ved daglig leder Per Helge Malvik:

 • Bedriftsundersøkelse i koronatid – status lokalt næringsliv
 • Sunndal Næringseiendom informerer om RoRo-kai

Regionale Forskningsfond (RFF), Norges Forskningsråd (NFR), Enova, Innovasjon Norge (IN)

 • Innveno AS ved daglig leder Mange Løfaldli og prosjektleder Iren Sæterbø presenterer de ulike støtteordningene.
  • Hva skal til for å få tilskudd til utviklingsprosjekt?
  • Hvordan arbeides det i prosjekt som lykkes?
  • Hva har Ottem Resirk gjort i sine utviklingsprosjekt for å lykkes og hvilken betydning har tilskuddene for prosjektgjennomføringen?

Lokale støtteordninger

Virkemidler i Suns og bedriftsrettede tilskudd i SuSu-programmet

 • Suns ved daglig leder Per Helge Malvik orienterer om virkemidler og tilskuddsordninger som er øremerket bedrifter i Sunndal kommune.

Fagskoletilbudet: Automatisering oppstart 25.08.20

 • Orientering ved Innveno AS