Frokostmøte i Sunndal Næringsforening

Sted: Sunndal kulturhus
Tidspunkt: 7. mars kl 08.30-10.00
Pris:

Frokostmøte avvikles i etterkant av årsmøtet.

Agenda for Frokostmøte:

  • Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019 – 2022. Kommunedirektørens innstilling v/fungerende plansjef Harriet Berntsen.
  • Sunndal kommune: Planer for investering og innkjøp. Ved kommunedirektør Randi Dyrnes og økonomisjef Andrea Fivelstad.
  • Status Todalsfjordprosjektet – etter møtet med samferdselsminister Jon Georg Dale 21.02.19. Ved daglig leder i Todalsfjordprosjektet Bergsvein Brøske

 Politikere og inviterte er velkomne til å delta på Frokostmøtet

Velkommen til Årsmøte og Frokostmøte!