Fjell og elv som verdiskaper

Sted: Sunndal kulturhus
Tidspunkt: 31. oktober kl 08.00-19.00
Pris: 500/1000

Naturbasert reiseliv er i tiden som aldri før og i Sunndal jobber vi for å få økt turisttrafikk til vårt område. Naturbasert reiseliv er bærebjelken for reiselivssatsinga, Fossenes Rike. I vårt område er vi omgitt av verneområder og nasjonalparker. Dette gjør at vi har et krav til å ta vare på naturen og kulturen vi er omgitt av. Turisme kan være en utfordring i nasjonalparkene og verneområdene, men det kan også gi muligheter.

Elva og laksefiske har vært sentralt i århundrer og de første turistene som kom for å fiske kom tidlig på 1800-tallet. I 1980 ble lakseparasitten Gyrodactylus salaris imidlertid påvist for første gang i Driva. Nå har Miljødirektoratet bestemt seg for å bekjempe parasitten, men hvilken behandlingsmåte som skal brukes, er enda ikke bestemt. I 2017 stod verdens største fiskesperre ferdig ved Snøvasmelan, ca. 25 km fra elvemunningen. Her blir all oppvandrende fisk genetisk testet og all ørret blir saltbehandlet og satt ut ovenfor sperra.

Driva elveierlag, Norske Lakseelver og gyro-prosjektet i Drivaregionen og Sunndal Næringsselskap arrangerer en todelt konferanse den 31. oktober, som vi har kalt «Fjell og elv som verdiskaper». Første del går på samspillet mellom verneverdier og turisme, mens andre del går på elva og behandling av elva for å få den gyro-fri.

Det er mulig å melde seg på første del, inkl. kaffepause og lunsj, eller andre del, inkl. kaffepause og lokalprodusert fingermat. Vi tror imidlertid hele dagen vil være interessant for alle, så vi håper flest mulig setter av hele dagen!

Konferansen er i utgangspunktet gratis, men konferanseavgiften dekker husleie og måltider.

Påmeldingsfrist: 25.10.19

Se hele programmet her:

Fjell og elv som verdiskaper, oppdatert

 

 

Påmelding Fjell og elv som verdiskaper

  • Hidden
  • Ved å sende inn dette skjemaet, aksepterer du at informasjonen du sender inn blir lagret og benyttet til kommunikasjon mellom Sunndal Næringsselskap og den påmeldte.