Book møte med Innovasjon Norge.

Sted: Næringshuset, Auragata 3
Tidspunkt: 28. mars kl 11.00
Pris: Gratis

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

De tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering.

Hvor mye Innovasjon Norge forvalter besluttes årlig gjennom statsbudsjettet. Alle bevilgninger skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.

Amund Bjerkholt er kunderådgiver i Innovasjon Norge og har spesielt ansvar for Nordmøre med fast kontorsted i Kristiansund, han har også faste kontordager på Sunndalsøra. Neste besøk er 28.mars.
Book gjerne en avtale med ham gjennom oss i SUNS.