Årsmøte Sunndal Næringsforening (SNF)

Sted: Sunndal kulturhus, Støgu
Tidspunkt: 18. juni kl 08.00-08.45
Pris:

Saksliste:

 Valg av møteleder og sekretær, samt 2 personer til å skrive under protokollen

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Årsmelding 2019
  3. Årsregnskap 2019 og revisjonsberetning 2019
  4. Budsjett 2020, kontingent 2020 og fastsetting av honorar til styret
  5. Valg