skilt med stedsnavn på sentrumstorg, med fjell i bakrunnen

Åpent aktørmøte om destinasjonsanalyse

Sted:
Tidspunkt: 4. mars kl 18.30–21.00
Pris:

2469 Reiselivsutvikling og Menon Economics skal på oppdrag av Sunndal næringsselskap/Sunndal kommune gjennomføre en destinasjonsanalysen for Sunndal, som skal gi et grunnlag for videre arbeid med reiselivsutvikling i Sunndal. Les mer om dette her.

Aktører innenfor reiseliv, handel og kultur inviteres til et første møte om destinasjonsanalyse 4. mars kl 18.30 i Støgu, Sunndal kulturhus.

2469 vil der presentere planene for destinasjonsanalysen, foreløpige resultater fra en innledende kartlegging, og ønsker dialog og innspill til det videre arbeidet.

Møtet er åpent for alle interesserte.