Åpning av Newton Sunndal

Newton Sunndal – et framtidsretta prosjekt

To år fra idé til åpning. Et spleiselag på 7,2 mill kr. Vilje og evne til samhandling. Dette er vinner-resepten bak realiseringen av Newton Sunndal.

Idéen om å etablere et Newton-rom i Sunndal ble lansert våren 2017. Ett år senere ble avtalen mellom Hydro som huseier og Sunndal kommune som ansvarlig for driften signert, og våren 2019 åpnet Newton Sunndal dørene for de første, forventningsfulle barnehagebarn og elever.

Prosjektet har blitt møtte med positivt engasjement og vilje fra første stund. Møre og Romsdal fylkeskommune var raskt ute med sin støtte. Et enstemmig Sunndal kommunestyre sa ja til at  kommunen skulle ta på seg driften. Hydro Sunndal stilte lokaler til disposisjon. 7,2 millioner kr ble skaffet til veie for å realisere prosjektet, med lokalt næringsliv og banker som store bidragsyterne.

Newton Sunndal har som mål å:

  • gi barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser innen naturfag, matematikk og teknologi
  • skape engasjerte og utforskende barn og unge som kan gjøre en forskjell i framtida
  • sikre rekruttering av fremtidens arbeidstakere
  • å bli et attraktivt opplevelsesprodukt og spennende samarbeidsarena

Newton Sunndal er det første i sitt slag i Romsdal og på Nordmøre. Fra skoleåret 2019/2020 tilbys barn og unge i Sunndal og omliggende kommuner et bredt undervisningstilbud i flotte lokaler med moderne utstyr, og to topp motiverte Newton-lærere. For mer informasjon og booking: Newton.no

For ett år siden var det signering av avtalen om å få på plass et Newtonrom i Sunndal. Her er det fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik, daglig leder i Sunndal Næringsselskap, Per Helge Malvik, fabrikksjef Hydro Sunndal, Roar Ørsund og ordfører i Sunndal, Ståle Refstie som undertegner avtalen.

En interessant skoledag

Full konsentrasjon

Avduking av veggen med navn og logo til alle sponsorene

Bidragsytere til Newton Sunndal:
Sunndal kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sunndalsfondet KOMP-midler
Hydro Sunndal
Sunndal Sparebank
Sparebank1 SMN
Sparebanken Møre
Sunndal Energi KF
Hycast AS
Langset Mek AS
Storvik AS
Statnett SF
Ottem AS
Nito Statnett
Sunndal Kjemiske Fagforening
Tekna Sunndal
Grytnes Entreprenør AS
Forskerforbundet Sunndal
Utdanningsforbundet Sunndal
Vard Aqua Sunndal AS
AquaGen AS
SuCom AS
Bratseth AS
Byggservice AS
Sito-mek AS