Antimobbespill tok førsteplass i innovasjonscampen for VGS

Pek- og klikkspillet skal gjøre elever i alle aldere mer bevisst på hva mobbing er og hvilke konsekvenser det kan ha.

–  Gjennom spillet vil man oppleve at valgene man gjør har direkte konsekvenser, fortalte gruppen i presentasjonen.

Antimobbespillet skal ifølge gruppen være tilpasset to aldersgrupper for eldre og yngre barn. Gjennom spillet blir barna stilt ovenfor ulike dilemmaer rundt mobbing og utestengelse.

–  Den yngre aldersgruppen kunne for eksempel blitt stilt ovenfor dilemmaet «Sofie spør om hun kan få leke i sandkassen med dere. Skal hun få lov?» med alternativene ja og nei, sier Mali Regine Børset.

Tilknyttet spillet er det også to antimobbekampanjer. De yngre barna kan i etterkant av spillet forplikte seg til å være en antimobbe ambassadør og få tilsendt et diplom.

Gruppen, som hadde som oppgave å finne ut hvordan man kan motvirke digital mobbing, mener at man må ta tak i mobbingen før den oppstår, for som de sier;

–  Over halvparten av dem som blir mobbet holder mobbingen hemmelig og skjult.

Dermed blir det vanskelig å finne ut av og gjøre noe med.

Samfunnsaktuelle oppgaver

Blant årets oppgaver var det mange aktuelle tema som gikk igjen. Ikke uventet – med tanke på det nylige fokuset på temaet – omhandlet en av oppgavene problemstillingen rundt plast og hvordan vi kan unngå å bruke og kaste dette. Et annet aktuelt tema som ble tatt opp var matsvinn. To av gruppene ble bedt om å lage et produkt eller en tjeneste som bidrar til at vi kaster mindre mat.

Blant bedriftene og organisasjonene som bidro med oppgaver var Sunndal Venstre, Mot i Sunndal, Sunndal kommune, Sunndal Næringsselskap, Johansen Bakeri, Ottem og SuCom.  I underkant av 100 elever fra Sunndal Videregående var i år med på innovasjonscampen, som arrangeres i regi av Ungt Entreprenørskap.