Mette Sæter Ormset

Mette er prosjektleder i SUNS. Hun jobber i tillegg med rådgiving til nyetablerte og etablerte bedrifter. Hun har hovedansvaret for entreprenørskapsarbeidet, samt andre prosjektoppgaver.

Kjernekompetanse innen markedsarbeid, etablererveiledning og prosjektledelse.

Mette har vært ansatt i SUNS siden 2013.