Anne Gulla Hagen

Anne går fra å være fast ansatt i selskapet til å til å bli innleid som rådgiver i ulike sammenhenger.

Hun har tidligere jobbet med rådgiving innen regnskap, drifts- og prosjektøkonomi overfor både etablerte og nyetablerte bedrifter. Kjernekompetanse er regnskap og økonomistyring, prosjektøkonomi, selskapsetablering og eiendomsutvikling.

Anne har vært ansatt i SUNS siden 1999, men hadde et avbrekk i 2009. Hun er også daglig leder i Mongstu Eiendom AS og Sjølseng Eiendom AS.