Anne Gulla Hagen

Anne gir råd innen regnskap, drifts- og prosjektøkonomi overfor både etablerte og nyetablerte bedrifter. Kjernekompetanse er regnskap og økonomistyring, prosjektøkonomi, selskapsetablering og eiendomsutvikling.

Anne har vært ansatt i SUNS siden 1999, men hadde et avbrekk i 2009. Hun er også daglig leder i Mongstu Eiendom AS og Sjølseng Eiendom AS.